Ski Vysočina

Neziderské jezero a maďarské termály

Rubrika Cyklistické výlety - aktuální nabídky,   Vydáno 11. 03. 2011,   Přečteno 10960xNeziderské jezero je vedle Balatonu jediné velké stepní jezero v Evropě. Jezero rozprostírající se asi 70km jihovýchodně od Vídně leží v rakouské spolkové zemi Burgenland a v západním Maďarsku. Samotná rakouská část je současně největším jezerem v Rakousku. Okraje jezera jsou nevýrazné, přechází do močálů a jsou lemovány hustým rákosím, málo kde je ke břehu volný přístup. Vyznačuje se pásmem rákosí, velmi malou hloubkou, mírným a větrným klimatem. Jezero se rozlévá na hranici dvou světů, kousek od západního břehu jezera najdeme poslední výběžky Alp, východní břeh je naproti tomu posledním výběžkem Panonské nížiny. Jedinečná fauna a flóra jsou chráněny dvěma národními parky Neusiedler See-Seewinkel a Fertő-Hanság a také zapsáním na Seznam světového dědictví UNESCO (2001). Rozloha jezera je podle vodní hladiny přibližně 315 km2. Hlavní severojižní délka jezera je 36km a šířka se pohybuje mezi 6 až 12km. Maximální hloubka jezera je 1,8m. Průměrná hladina kolísá mezi 0,6 až 0,8m. Výška zemského zakřivení mezi Neusiedl am See a Mörbisch je 9,6m, takže není vidět z jednoho konce na druhý. Břehy jsou nízké, silně bažinaté. V létě se rozměry Neziderského jezera zvětšují.

Neziderské jezero a maďarské termály (cykloturistika, koupání) 

-vzdálenost z Jihlavy 280km

-čas jízdy 4 hodiny

-velmi lehké cykloterény, denní dávky 40-100km 

-ubytování: 3x v soukromí včetně snídaně 

-4. denní výlet (3 dny na kole)

-cena pro rok 2012: 3.100,- (doprava, 3x ubytování, 3x snídaně)

-cena při plném využití kapacity (8 osob)

-v ceně není zahrnuta strava a pojištění

    

1.den <<  odjezd  Jihlava - Znojmo - Wien - Bük  (280km)  >>

Ve 15:00 nebo po vzájemné dohodě naložení všech zavazadel do připraveného mikrobusu v místě Vašeho bydliště nebo po dohodě. Rychlejší varianta je naložení zavazadel a bicyklů na jednom místě s předstihem, poté už jen přisednou všichni účastníci na domluvených místech. Pro přepravu osob používáme klimatizovaný mikrobus VW Crafter 8+1. Pro zkrácení času je k dispozici TV-VIDEO-DVD pro sledování filmů či fotografií, možno i z Vašeho archivu. Cesta do města Bük, které bude po následující tři dny Vašim domovem, je dlouhá 280km, dobu strávenou na cestě odhaduji na 4 hodiny včetně přestávek. Předpokládaný příjezd okolo 19.hodiny. Po příjezdu volný program.

2.den << Neusiedl am See - Purbach - Rust - Sopron - Bük (100km)  >>

Po vydatné snídani budete nejprve přepraveni mikrobusem do města Neusiedl am See, ležícího na severním okraji Neziderského jezera, odkud začne Vaše kolování na jih po západním břehu. Ještě než šlápnete do pedálů, můžete si prohlédnout ruiny místního hradu Tabor. První zastávkou bude vesnice Purbach se známou kamennou sochou vousatého Turka s turbanem na hlavě (Purbašský Turek), zachovaným opevněním proti nájezdům Turků a životem kypící sklepní uličku s asi 150 historickými sklepy s možností degustace. Po několika málo dalších kilometrech projedete vesničku Donnerkirchen, kde je rákosový páso bklopující téměř celé jezero nejširší, dosahuje téměř 8 kilometrů. Dále budete pokračovat přes Oggau až do středověkého městečka čápů a ryzího vína Rust, známého i svým rybářským kostelem. Odtud si můžete udělat nepatrnou zajížďku do římského kamenolomu u St.Margarethen, místními kameny je vydlážděná i známá vídeňská ulice Ringstraße. Přes pitoreskní Mörbich am See dojedete ve Fertörákos, známé svými kamennými útvary v bývalém lomu. Jak už název napovídá, leží toto místo již na maďarském území. To už bude chybět jen několik málo záběrů do pedálů a objevíte se v perle západního Zadunají, městě Sopron, obklopeno jehličnatými lesy na vrších Lövérek a věncem vinohradů rodících dobré víno. Z dominanty města, 61m vysoké Požární věže, se otvírá nádherné kruhové panorama, kterému dominuje benediktinský kostel sgotickou klenbou a barokním vnitřním vybavením, lidově zvaný Kozí kostel. Jedním z nejnavštěvovanějších maďarských muzeí je barokní dům sběratelské dynastie Stornóů, naplněný sbírkami vzácných starožitností. K dalším pamětihodnostem stojícím za zmínku patří Generálský dům, Fabriciův dům s exponátem sousoší Triád, palác Eszterházyů, Gambrinus-ház nebo barokní Socha sv. Trojice. Jelikož již budete mít v nohách více jak 60km, bude na každém účastníkovi, jakou formu zvolí pro návrat do Büku, jestli posledních 40km pošlape na kole, nebo naloží kola a využije zrychlený transport. Vzhledem k otevírací době termálních lázní Bük (8:30-19:00) a momentální situace pravděpodobně navrhnu variantu č.2.

3.den << Bük - Köszeg - Szombathely - Sárvár - Bük (100km)  >>

I dnes bude pro vás připravena snídaně. Poté osedláte své jednostopé oře a vydáte se západním směrem do města Köszeg vzdáleného asi 20km. Pokud dorazíte ještě před jedenáctou hodinou, tak Vás možná překvapí odbíjení zvonu v tuto netradiční hodinu. Toto halasné vyzvánění připomíná vítězství nad Turky ze srpna roku 1532, poté, co obránci zdejšího hradu pod vedením kapitána Miklóse Jurisicse 25 dní úspěšně odolávali útoku armády tureckého sultána Sulejmana táhnoucí na Vídeň. Jurisicsův hrad se čtyřmi rohovými věžemi byl postaven ve 13.století, dnešní podobu získal po požáru v roce 1777. Hlavní baště opevnění se říká Velká věž nebo Zwinger. Za dominantou města, nejstarší a nejhezčí stavební památku se však považuje kostel sv.Jakuba. Po prohlídce se vydáte směrem jih. Tři kilometry za městem se nachází vesnice Cák. Zvláštností obce je osm vinných sklepů s doškovými střechami stojících v jednolité řadě. Uvnitř této kulturní památky se pořádají výstavy s vinařskou tématikou. Z vrchu nad osadou Velem, od kaple sv. Vida z 13. století, je z výšky 568m pěkná vyhlídka na celé západní Zadunají. Cestou do dalšího města, stotisícového Szombathely vzdáleného 25km, budete projíždět chráněnou krajinnou oblastí Köszeg, bohatou na vzácné rostlinstvo. Oblíbeným výletním cílem je pramen Hétforrás, připomínající názvem sedm maďarských kmenů nebo skalní štít Írottkö (883m). Szombathely znamená v maďarštině "sobotní místo", což odkazuje na pravidelné středověké sobotní trhy. Nachází se zde největší barokní kostel v Maďarsku, biskupská dvouvěžová katedrála Templom tér, s jejíž stavbou bylo započato r. 1791 a jejíž interiér vyzdobili znamenití umělci freskami, obrazy a sochami. Ty ale byly v roce 1945 vážně poškozeny a dosud se restaurují. V areálu vykopávek Romkert Templom lze spatřit pozůstatky fóra, jež patřilo civilnímu městu. Jsou tu zbytky největší souvislé mozaiky místodržitelského paláce a zároveň celé Pannonie. Klasicistická Sala Terrena biskupského paláce je jednou z nejhezčích barokních místností v zemi. Za dalších 25km pohodového šlapání rovinatou krajinou směrem na východ dojedete až do Sárváru, známého především svými léčebnými lázněmi. Obsah soli v lázeňské vodě pomáhá v případě revmatických chorob, při hojení zlomenin, gynekologických potíží, ale podněcuje i celkovou regeneraci organismu a zlepšení kondice. Z pamětihodností stojí za zmínku dlouhý kamenný most, který vede k pětihranné hradní tvrzi rodu Nadásdyů, kdysi obehnané vodním příkopem, která od svého založení v 16.století sloužila jako vojenská pevnost i šlechtické obydlí. Zpět do Büku bude hybět už jenom 25km, bude opět rozhodovat momentální situace, jestli tuto vzdálenost došlapete kolmo, nebo jestli se kola naloží a poslední úsek proběhne zrychlenou přepravou. Po celý den bude mikrobus kopírovat Vaší trasu a bude průběžně k dispozici jako doprovodné vozidlo. Dnešní návštěva termálů proběhne buď ještě v Sárváru, nebo až po zrychleném přesunu do Büku

4.den << Bük - Fertöd - Illmitz - Neusiedl am See - ODJEZD (90km)  >>

Po snídani proběhne naložení všech zavazadel do připraveného mikrobusu. Po dohodě lze upravit místo startu této poslední etapy s ohledem na odpolední přesun zpět do ČR. Buď proběhne zrychlený přesun mikrobusem do obce Fertöd, nebo těchto 40km absolvujete kolmo. Z Fertöd do plánovaného cíle v Neusiedl am See je distance asi 50km. Den zahájíte prohlídkou jednoho z nejkrásnějších a největších zámků Maďarska - Fertöd, který se nachází ve stejnojmenné obci. "Maďarské Versaille" nechal v polovině 18.století Miklós Esterházy přestavět lovecký zámeček na barokně-rokokový. Zámecký komplex tvoří palác se 126 místnostmi, operní divadlo, poustevna, Dianin chrám, Venušin chrám, čínský pavilon, taneční pavilon, loutkové divadlo a rozlehlá francouzská zahrada. Po smrti hraběte Esterházy se rodina přestěhovala a zámek zůstal na téměř sto let pustý. Za druhé světové války zámek sloužil jako lazaret a byl poškozen. V posledních několika letech byl areál zámku částečně rekonstruován. Z části zámku byl vybudován hotel. Dnes je tu zpřístupněno 26 místností. Po prohlídce, osedlání ořů a několika záběrech do pedálů překročíte maďarsko-rakouské hranice v místech, kde se 2.5.1989 v tehdejším komunistickém bloku objevila první vážná trhlina. Zreformované vedení maďarských komunistů začalo odstraňovat zátarasy a dráty na hranici s Rakouskem. Těsně za hranicí krátkou odbočku přijedete do Andau. Zdejší hraniční most byl jedním z nejbezvýznamnějšíchmostů v Evropě. To se však změnilo po krvavé porážce maďarského povstání roku 1956, kdy téměř 70.000 obyvatel právě přes tento most prchala do exilu. Je zde k vidění i tehdejší strážní věž a kousek zátarasů. Cesta do Illmitz, nejníže položené rakouské obce, vede přírodní rezervací National Park Neusiedler See-Seewinkel. Malebná jezírka, volně se pasoucí koně, ostrůvky rákosu, hejna ptáků, stylová odpočívadla nebo vyhlídkové věže jsou nedílnou součástí této krajiny. To už do plánovaného cíle bude chybět jen několik málo kilometrů. V obci Podersdorf se ještě můžete pokochat jednim z mála pohledů na celé jezero. Je zde asi 2km dlouhý pás, kde není břeh jezera pokryt rákosem. Celý den Vám opět bude v patách mikrobus. V odpoledních hodinách nebo dle dohody naložení bicyklů a odjezd zpět do ČR. Předpokládaný návrat okolo 22. hodiny.

Kamery na Vysočině

  Šacberk

  Čeřínek

  Harusův kopec

  Nové Město - Ski areál

  Karasín

  Fajtův kopec

  Dalečín

  Svratka

  Olešnice

  Nový Jimramov

  Hlinsko v Čechách

  Jalovec

  Hluboká

  Kadlečák

  Vysoká

  Brtnice

  Bystré-Hamry

  Luka nad Jihlavou

  Křemešník 

Mikrobusová přeprava

webové stránky léto

GoPro video

letecky na lyže

© Copyright 2002 – 2007 SkiVysocina.cz, web site byl vytvořen v phpRS, za podpory firmy CaberNet Software Admin