Ski Vysočina

Korsika, cykloturistika, treking, poznávací

Rubrika Cyklistické výlety - aktuální nabídky,   Vydáno 10. 03. 2011,   Přečteno 7782x  Korsika (cykloturistika, treking, poznávací) 

-vzdálenost z Jihlavy na trajekt Livorno-Bastia: 1.100km

-délka plavby trajektu 4-7 hodin

-po dohodě možnost leteckého přesunu 

-střednětěžké cykloterény, denní dávky 40-60km 

-ubytování: 10x kemping ve vlastních stanech 

-13-ti denní výlet (10 dní na kole a túře)

-cena pro rok 2013: 12.000,- (doprava, 10x ubytování, trajekty, taxa)

-cena při plném využití kapacity (8 osob)

-v ceně není zahrnuta strava a pojištění

 

1.den <<  odjezd  Jihlava - Wien - Benátky - Livorno  (1100km)  >>

16:00 naložení věcí potřebných na cestu do připraveného mikrobusu v místě Vašeho bydliště nebo po domluvě. Odjezd v 17:00 směr Wien, Benátky, Livorno. Během cesty možnost shlédnutí filmů, seriálů nebo fotografií ve standartních formátech z nabídky nebo vlastích zdrojů. Příjezd k trajektu v Livornu druhý den v časných ranních hodinách. Předpoklad doby strávené na trase je 13 hodin.

2.den <<  Bastia - Col de Teghime - St.Florent - Calvi  (92km)  >>

Po vylodění na Korsice, bude ještě následovat přesun mikrobusem do Calvi, kde rozvinete své stany poprvé. Po dohodě je možnost již tento den krátké etapy, z průsmyku Col de Teghime (536m n.m.) krajem Nebbio přes Olettu do St. Florent. V odpoledních hodinách příjezd do kempu v Calvi, který se nachází v těsné blízkosti moře. V tomto kempu strávíte následující tři noci. Navečer možnost prohlídky historického centra vzdáleného několik stovek metrů.

Podrobný popis cyklotrasy zde: 03-Pohodový výlet krajem Nebbio

3.den <<  údolí Asco - Ponte Leccia - Balagne - Calvi  (81km)  >>

Po vydatné snídani bude nejprve následovat 90km dlouhý přejezd mikrobusem do údolí Asco, konkrétně až na samotný konec k lyžařskému areálu Haut Asco ve výšce 1361m n.m.. Zde osedláte své oře a vydáte po proudu stejnojmenné řeky až do města Ponte Leccia. Výškový rozdíl činí téměř 1200m na 35km délky. Po nutném odpočinku budete pokračovat na sever údolím řek Navaccia a San Colombano až do průsmyku Col de S.Colombano. Trasa pro změnu vede do kopce, na 46km dlouhé distanci nastoupáte 500 výškových metru. Po celou dobu k dispozici doprovodné vozidlo, skýtající útočiště pro vyčerpané požitkáře. V odpoledních hodinách naložení bicyklů a přesun zpět na základnu do Calvi. Volná zábava, koupání v moři nebo v bazénu, který je součástí kempu.

Podrobný popis cyklotras zde:

24-Asco a okolí-muka pro tělo, balzám na duši

25-Z Ponte Leccia odlehlým krajem Giussani do Balagne

4.den <<  Lozari - Belgodére - Speloncato - I'lle Rousse  (50km)  >>

Po další noci strávené v kempu u moře se opět nejprve přesunete mikrobusem, tentokrát do 30km vzdáleného Lozari, které je vstupní branou do kraje zvaného Balagne. Je to přívětivý, úrodný a na korsické poměry velmi hustě osídlený kraj mezi Lozari a Calvi. V sadech se zde pěs­tují olivy, citrusy, fíky a mandle. Výborné je také místní víno a med. Jste zváni na výlet z Lozari přes Belgodére do I‘lle-Rousse po úbočí hor nad údolím řeky Regino. Tato cesta je jednou z nejhezčích na ostrově díky až neskutečně krásným výhledům a množství malebných vesnic. Doprovodný mikrobus po celý den samozřejmostí. Pro ty, kteří úvodních 300 výškových metrů nebudou chtít šlapat, plně k dispozici. Odpoledne podle času buď přesun zpět do Calvi mikrobusem, nebo na bicyklech podél moře. Při dojezdu do kempu vlastní silou se musí počítat s 25km navíc. Odpoledne možnost relaxování u tenisu nebo petanque.

Podrobný popis cyklotrasy zde: 07-Horním patrem Balagne

5.den <<  Calvi - řeka Fango - Galéria - Porto  (81km)  >>

Po třech nocí strávených v Calvi Vám nezbude, než zabalit stany a vše naložit do mikrobusu. Dnešní etapa povede po pobřeží západním směrem. Silnice je vylámaná ve skalách nad mořem. Každou chvíli se naskytne jiný pohled na strmé skály, moře a vlny tříštící se o jejich úpatí hluboko pod silnicí. Údolí Fango je jedním z nejpůsobivějších míst na ostrově. Kolem řeky vede dobrá asfaltka. Ve spodní části kolem vody rostou řídce roztroušené keře, směrem vzhůru vegetace a vody přibývá. V křišťtálových tůních se lze i vykoupat. Přes průsmyky Col de Palmarella (408m n.m.) a Col de la Croix (272m n.m.) se přehoupnete do Golfe de Porto, kemping se nachází ve stejnojmenném letovisku několik stovek metrů od mořské pláže.

Podrobný popis cyklotrasy zde:

10-Z Calvi do Porta s báječným koupáním v řece Fango

6.den <<  Porto - Ota - Spelunca - Evisa - Col de Verghio  (70km)  >>

Známé motto „Kopce jsou kořením cyklistiky" si na popiso­vané trase zcela jistě vybavíte. Přesto těch minimálně 34km do kopce s převýšením 1470 metrů se vřele doporučuje. Sjezd opačným směrem (a ještě za předpokladu, že vás jako klienta cestovky na Col de Verghio vyvezl autobus nebo jiný dopravní prostředek) je zážitkem sotva třicetiprocentním. I přesto bude mikrobus k dispozici a podle množství sil případně vypomůže méně zdatným. Cestou do oblak můžete navštívit malebnou vesnici Otu, přimknutou ke svahu tři kilometry od Porta. Za několik málo serpentin se nabízí výhled do soutěsky Spelunca a na vysoké skalnaté hory nad potokem Aïtone. Soutěskou si samozřejmě můžete prohlédnout i pěším způsobem, snažší je jí projít zhora. Ještě minete horskou obec Evisa a posledních 6km vystoupáte nádherným borovým lesem až do samotného průsmyku Col de Verghio (1477m n.m.). Odměnou Vám budou nádherné výhledy a samozřejmě sjezd zpět po stejné silnici. Odpoledne koupání v moři a zasloužený odpočinek. 

Podrobný popis cyklotrasy zde:

12-Z Porta na Col de Verghio jezdíme na kole

7.den <<  skály Calanche - Capo Rosso - pláž Arone  (55km)  >>

Les Calanche (čti Kalank') jsou žulové skalní útvary u Piany nad zálivem Porto a jsou turisticky nejpřitažlivější částí skalnatého zá­padního pobřeží. Z Porta je nejprve třeba vystoupat tři sta výškových metrů listnatým a později řídkým borovým lesem po úbočí příkrého svahu, spadajícího do Portského zálivu. Občas se krátce otvírá okouzlující výhled na zátoku. Vlastní skály začínají nápadným útvarem „psí hlava" (La Te­te de Chien). Po návštěvě pohledné vesnice Piana bude na každém účastníkovi, zda-li se obrátí zpět nebo pošlape dále přes Capo Rosso až k zátoce Arone se stejnojmennou pláží. Je to dlouhá písečná pláž se stříbřitým pískem. Koupání je nesrovnatelné s městskou pláží v Portu. Kdo se rozhodne pouze pro kratší výlet, může v odpoledních hodinách vyplout výletní lodí k poloostrovu Scandola, který je přísně chráněnou rezervací se zvláštním režimem ochrany. Raritou jsou např. vzácní orlovci, dále zde hnízdí kormorání, sokoli stěhovaví a celé kolonie racků stříbrných. V moři roste kromě 450 druhů řas i tráva, jíž se daří až do hloubky 35 metrů. Kromě delfínů a lachtanů lze potkat i kanice, ryby běžné spíše v Karibiku. V čistém moři najdeme korály, langusty a mušle. Di­voké skalní stěny jsou formované erozí. Na červených skalách bují macchie.

Podrobný popis cyklotrasy zde:

11-Porto, skály Calanche, Capo Rosso a pláž Arone

8.den <<  Port - Evisa - Col de Sevi - Vico - Calcatoggio  (67km)  >>

Po třech nocích strávených v Portu bude nejvyšší čas zvednout kotvy a přesunout se dále na jih. Na výběr jsou dvě varianty. První, podél moře, je sice kratší, ale není tak zajímavá, jako druhá varianta a to vnitrozemím. Pokud se rozhodnete pro druhou možnost, tak na účastníky hned po startu bude číhat jedno nepříjemné stoupání na Col de Sevi (1101m n.m.). V rámci ušetření sil a času budete vyvezení do průsmyku mikrobusem. Kdo si ale stoupání bude chtít i přesto vyšlapat, nikdo mu v jeho počáínání bránit nebude. Při sjezdu se východním směrem otevírají daleké výhledy. Můžeme se pokochat pohledem na horu La Sposata a při troše fantazie si vybavíme obrys ležící ženské postavy. Ještě chvilku se budete pohybovat ve výškách okolo 300m, za Col de St. Antonie pak silnice ztácí výšku a odměnou jsou výhledy na záliv Sagone. Pobřeží dosahuje pár set metrů severně od ústí řeky Liamone. Zde také začíná stejnojmenná pěkná písčitá pláž, na jejímž druhém konci se nachází další kemping v Calcatoggio, který se stane zázemím po následující dvě noci. Mikrobus zkopíruje celou trasu a bude nápomocen v případě nouze. 

Podrobný popis cyklotras zde:

15-Z Evisy nebo z Porta k pláži Liamone

14-Z Piany k Ajacciu

9.den <<  Col de Vizzavona - túra na horu Monte d'Oro (2389m n.m.)  >>

Pro dnešní den zanecháte své bicykly v kempu, obujete pohorky a vydáte se na jednu z nejkrásnějších horských túr, zdolání 2389m vysoké hory Monte d’Oro, tyčící se na čtvrtém největším ostrově Středozemního moře. Výstup na skalnatou střechu Korsiky je atraktivní hlavně tím, že nemusíme jít tam i zpět stejnou cestou. Východištěm na tuto velice nádhernou horu je nádraží Vizzavona ve stejnojmenném sedle ve výšce 915m nad mořem, kam vede kvalitní asfaltová cesta a kam také budete přiblíženi mikrobusem. Ti, kteří o výstup nebudou mít zájem, mohou po dohodě absolvovat výšlap do tohoto sedla s převýšením více jak 1100 metrů, nebo jenom sjezd zpět k moři. Podle volné času v odpoledních hodinách možná prohlídka hlavního města Ajaccia a navečer přesun zpět do kempu. 

Podrobný popis cyklotrasy a výstupu zde:

20-Z Vizzavony k Ajacciu

67-jednodenní výstup na Monte d`Oro (2 389 m)

10.den <<  Ajaccio - Olmeto Plage - Propriano  (55km)  >>

Dnešní etapa vás zavede zase o kousek na jih, do zálivu Valinco. Ještě než zde v kempu u moře rozvinete naposledy stany, absolvujete trasu vedoucí jak po pobřeží, tak i vnitrozemím. Na výběr bude ze čtyř možných tras i jejich vzájemných kombinací. Nepříjemným a nezbytným utrpením bude průjezd hlavním městem Ajacciem. Po dohodě tak můžeme provézt mikrobusem, čím se celková distance pro samotné kolování sníží na příjemných 50km. Pokud se nestihla prohlídka městě v předešlý den, nabízí se možnost právě dnes. Odpoledne po příjezdu do kempu stále stejný program, koupání v moři, relaxování, společenské hry. 

Podrobný popis cyklotrasy zde:

44-Čtyřmi trasami od zálivu Ajaccio do zálivu Valinco

11.den <<  Okruh krajem l'Alta Rocca   (69km)  >>

Poslední etapou při Vašem putování Korsiku bude okruh krajem l’Alta Rocca. Nejprve Vás mikrobus i s bicykly popostrčí o pár výškových metrů výše, do spojených obcí Petreto-Bicchisano. Odtud budete pokračovat kolmo přes průsmyky Col de Eustache a Col de Tana až do Aulléne. Terén je členitý, mírně stoupající. Okolní skály, zčásti porostlé vegetací, vytvářejí bizarní formace. Velmi silným zážitkem bude sjezd z Aulléne údolím Rizzanése, které vymodelova stejnojmenná řeka.  Po tomto sjezdu už bude chybět jen pár kilometrů k moři respektive ke kempu.

Podrobný popis cyklotras zde:

45-Skalní pohádkou přes Col de St.Eustache a Col de Tana

51-Okruh krajem l'Alta Rocca aneb ze Zonzy do Zonzy

12.den <<  Sarténe - Bonifacio - Porto Vecchio - Bastia  (60+170km)  >>

Poslední den na Korsice….Po naložení všech zavazadel a bicyklů do mikrobusu se přesuneme do nedalekého, středověkého, nejkorsičtějšího ze všech korsických měst, Sarténe. Město bylo v minulosti důležitým obchodním střediskem a zastávkou na obchodní trase vedoucí směrem na jih, ale mohlo být také hbitě přeměněno v nedobytnou pevnost, pokud si to situace vyžádala. Za dalších 60km na vás bude čekat prohlídka korsické perly, starobylého města Bonifacia. Bylo založeno jako pevnost na vápencovém skalním ostrohu nad 64m hlubokým zálivem. Osídleno Janovany tvořilo vždy zvláštní, izolovanou část Korsiky. Pro zájemce možnost projížďky lodí pod skalnatými útesy nebo taktéž výlet lodí na 65ha velký ostrov Ile Lavezzi, od roku 1982 vyhlášený za přírodní rezervaci. Tento ostrov je typický panenskou přírodou s písečnými „tropickými“ plážemi a skálami, samozřejmě s možností koupání. Navečer odjezd po východním pobřeží do 170km vzdálené Bastie, cestou ještě krátká zastávka v Porto Vecchio. Trajekt na pevninu odplouvá přesně o půlnoci.

13.den <<  Livorno - Benátky - odjezd zpět do ČR  (1100km)  >>

Po připlutí trajektu na pevninu v časných ranních hodinách bude následovat okamžitý přesun zpět do ČR. Po dohodě možnost krátké přestavky v Benátkach. Hodinová prohlídka za rozbřesku slunce bez všudypřítomných turistů má své kouzlo. Plánovaný příjezd v nedělních odpoledních hodinách.

Kamery na Vysočině

  Šacberk

  Čeřínek

  Harusův kopec

  Nové Město - Ski areál

  Karasín

  Fajtův kopec

  Dalečín

  Svratka

  Olešnice

  Nový Jimramov

  Hlinsko v Čechách

  Jalovec

  Hluboká

  Kadlečák

  Vysoká

  Brtnice

  Bystré-Hamry

  Luka nad Jihlavou

  Křemešník 

Mikrobusová přeprava

webové stránky léto

GoPro video

letecky na lyže

© Copyright 2002 – 2007 SkiVysocina.cz, web site byl vytvořen v phpRS, za podpory firmy CaberNet Software Admin